Om Südøst

Om Südøst Asian Crossover

Løkkas nye storstue, Südøst Asian Crossover, ønsker deg velkommen til en helaften hos oss.

Bygningen er legendarisk

Historien om bygget

Aker Sparebank og rådhuset i Aker Kommune har tidligere vært lokalisert i Trondheimsveien 5. Deler av eiendommen er i kategorien bevaringsverdig. Oslo kommune vedtok i 2003 å omgjøre kvartalet Trondheimsveien 5 fra å være et område for offentlig bygg og kontorer til å bli et levende område med boliger, næringsvirksomhet og bevertning for å legge til rette for et aktivt byliv og gode urbane boliger i dette sentrumsnære området.

Planen åpnet for 200 boliger og bygningene Aker Sparebank, Akerbygget og Stallen ble bestemt at skulle bevares. Ved ombygging, påbygging og modernisering skal hovedfasadens eksteriør beholdes eller føres tilbake til opprinnelig utseende. Det ble samtidig gitt tillatelse om oppføring av nybygg ellers i kvartalet. Det har siden 2004 foregått byggearbeider i kvartalet, og hele kvartalet mot Heimdalsgata og Lakkegata inkludert nybygg og parkeringskjeller ble ferdigstilt i 2010.

 

Arkitektoniske uttrykk

Bankbygget på hjørnet nærmest Nybrua ble i 1902 bygget som hovedkontor for Aker Sparebank, og har senere huset forskjellig kommunal virksomhet, først for Aker og senere for Oslo. Bygget er oppført etter gode, gammeldagse håndverksmetoder, med teglvegger og trekonstruksjoner i gulv og tak. Første etasje rommer en riktig gammeldags banksal med pompøse søyler, og 5 meters takhøyde, innmurte bankvelv mv. De øvrige etasjene var opprinnelig kontorer og bolig for selve banksjefen. Også her er det rik takhøyde og store vinduer. Bygningsfasaden kjennetegnes av en lokal bergart – grefsensyenitt – som bare finnes i den tidligere Aker kommune, og så vidt inn i Nittedal.

Akerbygget i krysset mot Heimdalsgata var opprinnelig oppført som Aker Raadhus, administrasjonsbygg for Aker kommune, og ble bygd i 1941-42. Etter kommunesammenslåingen i 1948 har den rommet forskjellige kommunale kontorer. Bygningene ble inntil april 2003 benyttet som kontorer for Oslo Kommune, Plan- og bygningsetaten.
Bygget bærer preg av å være oppført parallet med Olso rådhus. Tilsvarende arkitektoniske uttrykk med tegl-ornamenter, norsk naturstein, kobberbeslag og en håndverksmessig og kunstnerisk forseggjort byrådsal; Akersalen (utsmykket av Thore Heramb). Fasaden er i teglstein, med sokkeletasje kledd med plater av kalkstein fra Porsgrunn.
Trondheimsveien går gjennom bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Nordre Aker, Bjerke, Grorud og Stovner. Veien starter i enden av Storgata og Nybrua over Akerselva, og går nordover til bygrensen ved Gjelleråsen. Trondheimsveien 5 er adressen til bygningene som ligger nærmest Nybrua

Konseptet er fett!

Konseptet

Konseptet til restauranten er Asian Crossover; dette betyr at man krysser asiatisk mat med andre matkulturer for å danne noe nytt og spennende. I vårt tilfelle vil det ofte være skandinaviske og europeiske retter med asiatisk preg og råvarer eller vica versa. Dette skal gjelde for så vel maten som drikken, servicen, personalet og interiøret.

SüdØst skal være en restaurant – på Grünerløkka – for Grünerløkka.

 

Innredningen

Inredningen er tegnet av Helene Hennie som har tegnet inredningen for søsterrestaurantene Dinner Restaurant og Nodee Asian Fusion. I 2007 ble hun kåret til Designer of the Year i den internasjonalt anerkjente Andrew Martin Interior Design Review.

Südøst Asian Crossover

Trondheimsveien 5 - 0560 Oslo, Norway
Tel: +47 23 35 30 70
booking@sudost.no


 • Åpningstider

  Mandag-Onsdag : 11.00 - 23.30
  Torsdag - lørdag: 11.00 - 01.00
  Søndag: 12.00 - 21.00

  Kjøkken
  Mandag - onsdag: 11.00 - 22.00
  Torsdag: 11.00 - 23.00
  Fredag - lørdag: 11.00 - 00.00